Bc. Marek Sedláček

Diplomová práce

Izraelský zbrojní průmysl ve srovnání s vybranými státy Evropské unie v období po skončení studené války

The Israeli arms industry in comparison with selected states of the European Union in the period after the end of the Cold War
Anotace:
Záměrem této práce je zhodnocení a analýza vývoje izraelského zbrojního průmyslu v období po skončení studené války a následné srovnání tohoto vývoje s vybranými státy Evropské unie. V teoretické části je prozkoumána historie a zmapován postupný a především nezbytný vzestup tohoto specifického odvětví izraelské ekonomiky, jsou zde popsány konkrétní ekonomické a politické okolnosti, které zbrojní průmysl …více
Abstract:
The aim of this work is to evaluate and analyze the development of the Israeli arms industry after the Cold War and the subsequent comparison of this development with selected countries of the European Union. In the theoretical part, the history and mapping of the gradual and especially necessary rise of this specific sector of the Israeli economy is explored, the particular economic and political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Taterová, MA Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor / specializace:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia / Evropská studia