Mgr. Kateřina Oujeská

Master's thesis

Multikulturní výchova na Základní škole Boskovice - "Učíme se učit"

Multicultural Education at Primary School in Boskovice - "We are learning to teach"
Anotácia:
V diplomové práce s názvem Multikulturní výchova na Základní škole Boskovice – „UČÍME SE UČIT“ se zabývám potřebností a využitím multikulturní výchovy na Základní škole v Boskovicích. V teoretické části se zaměřuji na problémy cizinců navštěvujících české základní školy. Zmiňuji také zkušenosti učitelů s cizinci a poskytuji bližší pohled na výchovu žáků k toleranci a vedení třídního kolektivu ke spolupráci …viac
Abstract:
The graduation thesis Multicultural Education at Primary School in Boskovice – „WE ARE LEARNING TO TEACH“ deals with need for multicultural education at the Primary school in Boskovice and its utlisation. The theoretical part aims at problems of foreigners attending Czech primary schools. Teachers´ experience with foreigners are mentioned, too; and I attempted to show further view on tolerance education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedúci: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training