Bc. Pavel Tomanec, DiS.

Diplomová práce

Povědomí a znalost užití automatického externího defibrilátoru u trenerské veřejnosti

Awareness and knowledge of automatic external defibrilator using by trainer community
Anotace:
TOMANEC P, Povědomí a znalost užití automatického externího defibrilátoru u trenérské veřejnosti, Diplomová práce. Brno, Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, 2010. 84s. Diplomová práce se zabývá zjištěním o povědomí a znalosti užití Automatického externího defibrilátoru (dále jen AED) u trenérské veřejnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části popisujeme teoretické poznatky …více
Abstract:
Tomanec P, Awareness and knowledge of automatic external defibrilátor using by trainer community.Thesis. Brno: Univerzity of Masaryk, Fakulty of Sports Studies, 2010. 84s. This thesis deals with the findings of awareness and knowledge of the use of automated external defibrillator (AED hereafter) for trainer community. The work is divided into two parts. The first part describes theoretical knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy