Bc. Tereza Vodičková

Bakalářská práce

Emoční prožívání školní docházky na 1. stupni ZŠ

Emotional experiencing of elementary school attendance
Anotace:
Tato výzkumná práce se věnuje emočnímu prožívání školní docházky dětí na 1. stupni ZŠ. Studie je zaměřena především na deskripci nejčastěji prožívaných emocí, jejich kategorizaci a zjištění rozdílností v emočním prožívání mezi chlapci a dívkami i jednotlivými ročníky. Výzkumu se zúčastnilo celkem 51 dětí z 2. – 5. třídy. Emoce byly zkoumány metodou volných výpovědí tzv. „Koláčů emocí“. Analýza výsledků …více
Abstract:
This thesis focuses on the emotional experiencing of elementary school attendance. The focus of the thesis is primarily on the description of the most frequently experienced emotions, their categorization and finding possible differences in emotional experiencing between boys and girls, and among respective grades. The research included 51 children from 2nd to 5th grades. Emotions were examined by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie