Jakub KUBÁČ

Bakalářská práce

Komplexní terapie temporomandibulárních poruch

Comprehensive treatment of temporomandibular disorders
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rehabilitací temporomandibulárního skloubení, vlivu držení krční páteře a těla na možnost vzniku poruch, ale také jejich úpravou v rámci terapie. Dále pak diagnostikou, stanovením správného postupu a výkonu terapie. Jedním z cílů práce je zjistit, zdali má postura krku a její případné korekce vliv na celkový výsledek terapie a také jak komplexně postupovat v diagnostice …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the rehabilitation of the temporomandibular joint, the effect of posture of cervical spine and body on the possibility of disturbances, but also editing them in therapy. Furthermore, diagnosis, determining the correct procedure and exercise therapy. One of the aims of this work is to determine whether a neck posture correction and its eventual impact on the overall outcome …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÁČ, Jakub. Komplexní terapie temporomandibulárních poruch. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie