Petr Ságner

Diplomová práce

Vícekriteriální hodnocení rizikových variant v oblasti mobilních technologií

Multi-criteria evaluation of risky alternatives in area of mobile technologies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá manažerským rozhodováním, konkrétně vícekriteriálním hodnocením variant za rizika ve společnosti GAMACZ.CZ, která aktuálně řeší problém nízké ziskovosti. Cílem práce je definovat cíl/e rozhodování, stanovit soubor kritérií hodnocení, nalézt potenciálně úspěšné varianty, stanovit jejich dopady a následně varianty vyhodnotit a doporučit společnosti tu nejvhodnější. K vícekriteriálnímu …více
Abstract:
The master thesis deals with managerial decision-making, more specifically with the multi-criteria evaluation of alternatives under risk for the GAMACZ.CZ company, which currently solves problem of low profitability. The aim of the thesis is to define the decision-making objective(s), determine the set of evaluation criteria, identify potentially successful alternatives, determine their impacts and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Helena Hrůzová
  • Oponent: Karel Maršík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46568