Nikola Jirousková

Bachelor's thesis

A selecting of a suitable CHARTIS EUROPE S.A. product by using multi criteria decision making

Výběr vhodného produktu společnosti CHARTIS EUROPE S.A. pomocí vícekriteriálního rozhodování
Abstract:
V této bakalářské práci se řeší otázka, zda je dobré se pojistit jako mladý člověk, který za pojištění skoro nic nezaplatí nebo se o pojištění zajímat až ve chvíli, kdy jde člověk do důchodu a je ve věku, kdy všechny léčby trvají déle. Cílem této práce je zjistit, který pojistný produkt od společnosti CHARTIS EUROPE S.A. je nejvýhodnější pro mladou a pro starou osobu. Tento problém budu řešit v praktické …more
Abstract:
This thesis addresses the question of whether it is good to insure as a young man who pays very small amount or interest to the insurance when a person goes into retirement and when the injury heals worse and longer. The target of this thesis is to determine which insurance product from CHARTIS EUROPE S.A. is advantageous for young and for old person. I solve this issue in the practical part of this …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 2. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2012
  • Supervisor: Irena Šindelářová
  • Reader: Václav Kořenář

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/32541