Bc. Milena Soukupová

Bakalářská práce

Exekuce jako prostředek výkonu rozhodnutí v podnikání

Execution as a Means of Enforcement in Business
Anotace:
V bakalářské práci se věnuji velmi diskutovanému tématu „Exekuce“, nyní v souvislosti s uspokojením pohledávek z podnikání. Rozdělena je do tří kapitol. V první části se zabývám vysvětlením pojmu exekuce, její vykonatelností, historií, statistikou a též organizací soudních exekutorů, abych přiblížila, o čem výkon rozhodnutí je a čemu se věnuje. Druhá část je věnována celkové analýze exekuce (příčina …více
Abstract:
The thesis is devoted discussed topic " Execution ", now in connection with the satisfaction of claims from the business. It is divided into three chapters . The first part deals with the explanation of the concept of execution, its enforceability, history, statistics , and also the organization of bailiffs , approached me , what is the enforcement of the decision and what it pays . The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Andrášek
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře