Martina Mösová

Bachelor's thesis

Zefektivnění provozu na regionální trati Most - Moldava v Krušných horách

Streamlining operations at the regional track Most - Moldava v Krušných horách
Anotácia:
Práce se zaměřuje na zefektivnění regionální tratě Most - Moldava v Krušných horách. Její technický a historický význam, ale především současný technický stav. Dále jsou zde vyčísleny náklady na provoz a význam z hlediska obslužnosti Ústeckého kraje.
Abstract:
The work focuses on streamlining regional track Most - Moldava v Krušných horách. Its technical and historical significance, but also the current technical condition. There are also quantified the cost of operation and importance in terms of serviceability Usti Region.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedúci: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mösová, Martina. Zefektivnění provozu na regionální trati Most - Moldava v Krušných horách. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics

Práce na příbuzné téma