Bc. Markéta Kašparová

Bachelor's thesis

Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech

Chlorogenic Acid and its Derivatives in Coffee Beans
Anotácia:
Práce je věnována obsahovým složkám kávy, zejména chlorogenové kyselině a jejím derivátům. Skupina chlorogenových kyselin se přirozeně vyskytuje v rostlinách. Jedná se o estery kyseliny chinové se skořicovými kyselinami. V práci bylo provedeno jejich stanovení ve vzorcích nízko pražené kávy do 120 °C. Byly extrahovány dva izomery, které představují největší podíl mezi CGA. Jedná se o chlorogenovou …viac
Abstract:
This work is dedicated to content components of coffee, mainly chlorogeinc acid and its derivatives. Natural occurrence of group of chlorogenic acids is in plants. Chemicaly, they are formed by the esterification of -(-)quinic acid with cinnamic acids. They have been determined in samples of coffee roasted up to 120 °C in this study. Chlorogenic and neochlorogenic acids, two isomers have been extracted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašparová, Markéta. Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs

Práce na příbuzné téma