Markéta KOLÍNSKÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost stravování.

Nursing process for clients with the disease diabetes mellitus, focusing on their awareness of food.
Anotace:
Bakalářská práce na téma {\clq}qOšetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost o stravování. V teoretické části se zaměřuji na samotné onemocnění Diabetes mellitus, na její charakteristiku, rozdělení typu a příčin onemocnění, dále klinický obraz, diagnostiku a následnou léčbu. Dále sem zde uvedla komplikace, které nemocné s cukrovkou ohrožují. …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic of "Nursing care of clients with diabetes mellitus, focusing on their awareness of eating. The theoretical part is focused on the disease Diabetes mellitus, its characteristics, type and distribution of causes of disease, the clinical picture, diagnosis and treatment. Furthermore, here are introduced complications that threaten patients with diabetes. In the next chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Müllerová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÍNSKÁ, Markéta. Ošetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost stravování.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Ústav zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma