Šimon Berka

Bachelor's thesis

Low Power Networks for IoT

Low Power Networks for IoT
Abstract:
Práce se zaměřuje na bezdtrátové sítě s nízkým příkonem (LPWAN - Low Power Wide Area Network). První část práce popisuje jejich historii, dostupnost a vzájemné porovnání. LoRaWAN slouží jako příklad low power sítě použitelné pro IoT zařízení a další část práce popisuje jeji protokol, světovou komunitní síť (The Things Network) a možnosti stavby vlastní brány. Poslední část je zaměřena na stavbu zařízení …more
Abstract:
This thesis is focused on low power wide area networks (LPWANs), their history, availability and comparison. LoRaWAN was selected as a demonstration of a low power network useful for wireless connection of IoT devices. The next part of this thesis describes LoRaWAN protocol itself, community network called The Things Network and various options for building own gateway. The last part focuses on building …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2019
  • Supervisor: RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Systems and Data Processing

Theses on a related topic