Bc. Kyoung Ae YUN

Bakalářská práce

Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner"

Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner"
Abstract:
The aim of this thesis is to study the concept of an English Romantic poet, Samuel Taylor Coleridge?s imagination. It also aims to interpret Coleridge?s great poem, The Rime of Ancient Mariner. This thesis focuses on how Coleridge perceives imagination and how his perception of imagination is related to his poem, The Rime of Ancient Mariner. The thesis is divided into three chapters. The first chapter …více
Abstract:
Cílem předkládané práce je analyzovat imaginaci v díle anglického básníka Romantismu Samuala Taylora Coleridge. Práce interpretuje jednu z autorových nejvýznamějších básní - Balada o starém námořníkovi. Zaměřuje se na způsob, jakým Coleridge vnímá imaginaci a jakým způsobem se tato projevuje v básni Balada o starém námořníkovi. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola sleduje vývoj imaginace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Petr Filip

Citační záznam

Jak správně citovat práci

YUN, Kyoung Ae. Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner". Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma