Dominik UHER

Bachelor's thesis

Variabilita srdeční frekvence a řízení sportovního tréninku (přehledová studie)

Heart rate variability and sport training managing (review study)
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je shrnout a kriticky posoudit současné poznatky o využití monitorování variability srdeční frekvence ve sportovní praxi. Na základě čtení primárních zdrojů jsme vytvořili přehled poznatků obsažený v těchto studiích. Primární zdroje jsme vyhledali ve vědeckých databázích. Do této práce bylo zařazeno celkem 38 studií. Výsledkem této práce je přehled poznatků a jejich kritické …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to summarize and critically evaulate current knowledge of the use of monitoring heart rate variability in the sport practice. Based on the reading of primary sources, We have created a review of the findings contained in these studies. We were searching for primary sources in scientific databases. The thesis included a total of 38 studies. The result of this thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

UHER, Dominik. Variabilita srdeční frekvence a řízení sportovního tréninku (přehledová studie). Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta