Mgr. Pavel Dřevojan

Bakalářská práce

Xerotermní flóra a vegetace zářezů železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce

Xerothermic flora and vegetation of the railway cuttings along the track Veselí nad Moravou – Vrbovce
Anotace:
Tato práce se zabývá flórou a vegetací zářezů se zachovalými xerotermními trávníky v úseku železniční trati Veselí nad Moravou – Vrbovce. Studium probíhalo během vegetační sezóny 2009, a to jednak na úrovni floristické, kdy byl proveden druhový soupis 32 vybraných zářezů, jednak na úrovni fytocenologické, zapsáním 32 fytocenologických snímků. Snímky byly klasifikovány do tří skupin a pomocí expertního …více
Abstract:
This study deals with flora and vegetation of dry grasslands in railway cuttings along a railway track from Veselí nad Moravou to Vrbovce. The field study was conducted during the growing season 2009, when complete species lists and phytosociological relevés were recorded in 32 selected cuttings. The relevés were classified into three groups using cluster analysis and assigned to phytosociological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie