Theses 

Právo, morálka a etika jako regulátor ochrany lidské důstojnosti – JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D.

Disertační práce

Právo, morálka a etika jako regulátor ochrany lidské důstojnosti

Law, Morality and Ethics as Regulators of the Protection of Human Dignity

Anotace: V druhé polovině 20. století dochází k radikální změně výzkumu v oborech, které přímo souvisejí s lidským životem a důstojností - v biologii a medicíně. K radikální změně proto, že se předmětem zájmu těchto vědeckých oborů stává lidská přirozenost a podstata - genová výbava člověka a zásahy do oblasti lidské reprodukce. Pozornost je zaměřena na aktuální význam práva, morálky a etiky při regulaci chování v současných společenských vztazích. Zvláštní pozornost je věnována lékařské etice, problematice asistované reprodukce, využívání lidských kmenových embryonálních buněk v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti jako jedné z trvalých a všeobecně uznávaných hodnot.

Abstract: In the second half of the XX th century we have been witnessing a radical change of research alsou in the fields that are directly linked with the human life and dignity – in biology and medicine. The changes are radical, because the interest of these scientific branches turns to the human very nature and substance – the human gene equipment and the interference in the field of human reproduction. The attention is focussed on the actual meaning of law, morality and ethics in the regulation of behaviour in contemporary social relations. Particular attention is paid medical ethics, issues of ART, and issue of the utilization of human embryonic stem cells in connection with security of the human dignity as a one of permanent and generálky reputable social value.

Klíčová slova: law, morality, ethics, human dignity, human behaviour, social value, society, art reproductive technology, embryonic stem cells právo, morálka, etika, lidská důstojnost, lidské chování, společenské hodnoty, asistovaná reprodukce, embryonální kmenové buňky

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Soňa Matochová, Ph.D., JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 18:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz