Bc. Pavla Klimková

Diplomová práce

Great Britain between the Wars

Great Britain between the Wars
Anotace:
Diplomová práce se zabývá meziválečným obdobím ve Velké Británii. První část diplomové práce nabízí přehled politické, ekonomické a sociální situace. K mnoha změnám došlo jak v sociální a ekonomické sféře, tak na scéně národní a mezinárodní politiky. Politická situace poukazuje na britské mezinárodní postoje vůči ostatním států a rostoucí vliv Spojených Států Amerických. Na národní scéně se Británie …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the interwar period in the Great Britain. The first part of the diploma thesis offers political, economical and social description of the period. There were many changes concerning the social sphere, economical situation and international and national politics. The political situation shows Britain's stance towards the rest of the world and raising influence of the United …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta