Theses 

Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj. – Aleš PUC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Aleš PUC

Bakalářská práce

Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj.

Marketing strategy and developement sport club: HIPODROM MOST a.s.

Anotace: Má bakalářská práce pojednává o společnosti HIPODROM MOST a.s., sportovním klubu, kterého hlavní činností je provozování dostihových závodů. Bakalářská práce představuje historii areálu, popisuje současný stav hipodromu, jaké zaujímá místo na trhu mezi ostatními dostihovými závodišti na území České republiky a ostatními poskytovateli volnočasových aktivit ve spádové oblasti Mostecka. Popisuje dosavadní stav areálu, jeho současnou strategii sportovní a společensko-ekonomické aktivity. Nicméně podstatou mé bakalářské práce je zanalyzovat současnou situaci, zanalyzovat vnitřní a vnější prostředí společnosti. Zrevidovat veškeré aktuální používané marketingové nástroje a na základě těchto zjištění navrhnout novou marketingovou strategii pro rozvoj klubu. V teoretické části popisuji současné sportovně ekonomické aktivity společnosti, jejich strategii, marketingovou diverzifikaci a způsoby komunikace. V praktické části jsem využil především sekundární data poskytnuté vedením společnosti HIPODROM MOST a.s. a primárních z výsledků dotazníkových šetření, které probíhali v průběhu dostihové sezóny. Dále také z výsledků marketingových analýz a jiných marketingových nástrojů. Na základě těchto informací jsem navrhnul pro společnost marketingovou strategii, která by měla areálu pomoc v rozvoji do budoucna. V závěru je strategie stručně specifikována v několika krocích.

Abstract: My bachelor thesis is about a company HIPODROM MOST a.s., as a sports club which main activity is to organize horse races. The bachelor thesis presents history of the company; it describes current situation and its market share in racehorse business within the Czech Republic and the other providers of leisure activities at Mostecko region. The bachelor thesis describes current economic situation, its current marketing strategy, sports and social-economic activities. Nevertheless the aim of my bachelor thesis is to analyse the actual economic situation, analyse company?s external and internal environment factors. I audit all marketing tools used and on base of these information and data I tried to find feasible marketing strategy for ongoing development of the company. At the theoretic part I describe current sport-economy activities, their strategy, and their marketing diversification and communication tools. In practical part I have primarily used secondary data provided by company management and primary data obtained from questionnaire survey which took a place during horserace season 2013. Furthermore I have used results of mentioned marketing analyses and the other marketing tools. On the base of these informations I have proposed for HIPODROM MOST a.s. new operational marketing strategy that should help the company HIPODROM MOST a.s. for future development. In conclusion of this bachelor thesis I briefly summarise the marketing strategy in few steps.

Klíčová slova: BSG matice, benchmarking, buzz marketing, cílení, PR, vztahy s veřejností, SWOT analýza, tržní podíl, umisťování, virální marketing, word of mouth marketing.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

PUC, Aleš. Marketingová strategie sportovního klubu: využití marketingových postupů, využití exaktní SWOT analýzy při strategii rozvoje klubu aj.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:00, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz