Bc. Renata Chadimová

Diplomová práce

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Enhancing the Quality of Drivers Vocational Qualification
Anotace:
Diplomová práce mapuje získání odborné způsobilosti a zdokonalování profesionálních řidičů s řidičským oprávněním pro skupinu C, C+E, D a D+E. Diplomová práce se rovněž zabývá odbornou způsobilostí profesionální řidičů, jak ji od základu získávají, až k jejímu prohlubování na pravidelných školeních. Zároveň také analyzuje nedostatky v průběhu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a další problémy …více
Abstract:
The master thesis deals with the technical qualification and improvement of professional drivers with a licence for the car categories of C,C+E, D and D+E. The thesis also concerns wiht the technical qualification of professional drivers, from the very beginning of acquiringe their qualification up todeepening it at regular trainings. The thesis concerns with the deficiency of technical qualification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Ing. Jan Děcký

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta