Bc. Jana Pokorná

Diplomová práce

Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou Genderu

The analysis of televised sport audience from the gender perspective
Anotace:
Práce je prezentací výzkumu užívání a recepce sportovního televizního vysílání zaměřeného na publikum kategorizované primárně podle pohlaví. Hlavním cílem je jednak načrtnout strukturu českého publika sportu v televizi vzhledem k jeho základním socio-demografickým charakteristikám na celospolečenské úrovni, dále pak u jedné ze sociálních skupin tohoto publika, u vysokoškolských studentů a studentek …více
Abstract:
The thesis i a research presentation of televised sport using and reception of the audience cathegorized by gender. The central aim of the thesis is firstly to introduce the structure of Czech televised sport audience defined by his social and demographic characteristics, secondly to specify, with the assistance of survey resultes - by the selected group of fhe Univesity male and female students aged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií