Bc. Michaela Jelenová

Diplomová práce

Využití internetových memů v marketingové komunikaci společnosti Marvel Entertainment

Using Internet Memes In Marvel Entertainment's Marketing Communication
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na společnost Marvel Entertainment, LLC, internetové memy a možnosti jejich využití v marketingové komunikaci značky. Cílem práce je zjistit, zda mohou internetové memy efektivně fungovat jako reklamní nosiče a zda internetová komunita kolem tohoto fenoménu souhlasí s takovým použitím. Při pokusu naplnit tento cíl byla provedena obsahová a sémiotická analýza existujících …více
Abstract:
This thesis focuses on Marvel Entertainment, internet memes and the possibilities of using this phenomenon in marketing communication of the brand. The goal is to discover whether internet memes can effectively work as advertising vehicles or not and If the internet community around this phenomenon would accept such usage. To fulfill this goal there was content and semiotic analysis of existing Marvel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jelenová, Michaela. Využití internetových memů v marketingové komunikaci společnosti Marvel Entertainment. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe