Bc. Lenka Machková

Diplomová práce

Marketingová komunikace globální značky v národním prostředí ČR (Případová studie komunikace značky Marvel v ČR)

Marketing communication of global brand in the national market in the Czech Republic (Case study of communication brand Marvel in the Czech Republic)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací globální značky v národním prostředí ČR. Značka je pro účely této práce pojímána jako produkt svého druhu, a proto je využito teoretických východisek oboru marketingová komunikace s detailním pohledem na marketingový mix, respektive marketingový komunikační mix. Komunikovanou značkou je v diplomové práci značka Marvel, která je celosvětovým synonymem …více
Abstract:
This thesis deals with marketing communication of global brand in the national market of the Czech Republic. In this thesis the brand is taken as a particular kind of product and that is why theoretical resource field of marketing communication with detailed view to marketing mix and marketing communication mix are used. In this thesis brand Marvel is the communicated brand which is global synonym …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní