Bc. Daniela Vajdová

Diplomová práce

Možnosti financovania bytovej politiky v SR

Financing Possibilities of Housing Policy in Slovak Republic
Abstract:
VAJDOVÁ, Daniela, Bc. : Financing possibilities of housing policy in the Slovak republic.. (Diploma thesis) Daniela Vajdová. Bank Institute Praha, International College Banská Bystrica. Department of finance, accounting, and insurance. Supervisor: Ing. Zvaríková Katarína, PhD. Year of thesis defense: 2014. Number of pages: 73. This diploma thesis discusses financing within the housing market in Slovak …více
Abstract:
VAJDOVÁ, Daniela., Bc. Možnosti financovania bytovej politiky v SR. (Diplomová práca) Daniela Vajdová. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Zvaríková Katarína, PhD. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 73. Diplomová práca sa zaoberá financovaním bytovej politiky v Slovenskej republike. Cieľom diplomovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Katarína Zvaríková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK