Adam Ábelovský

Bachelor's thesis

Anti-economics: the perception of organization and spontaneous order and its impact on public policies

Anti-ekonomie: vnímání organizace a spontánního řádu a jeho důsledky pro hospodářskou politiku
Abstract:
Anti-ekonomie je fundamentální kritikou racionality v ekonomii založenou v nepochopení organizace a spontánního řádu. Část anti-ekonomie (většinou laikové) vychází z "Folk Economics". Ekonomové mají tendenci se plést v základních principech neoklasické ekonomie. Tyto výsledky nejsou přesvědčivé. Komplexní charakter lidské mysli je zkoumán skrze "Folk Economics", omezenou racionalitu a Hayekův "The …more
Abstract:
Anti-economics is a fundamental critique of rationality in economics based in misconception of organization and spontaneous order. Some of the anti-economics is based in Folk Economics, mostly laymen. Economists also tend to be wrong when analyzing basic principles of neoclassical economics. These results are not persuasive. Complex character of the human mind - explored through Folk Economics, bounded …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2013
  • Supervisor: Lukáš Pfeifer
  • Reader: Viktorija Misic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35144