Theses 

Právní aspekty činnosti znalce při určování hranic pozemků – Ing. Vladimír Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Vladimír Svoboda

Bakalářská práce

Právní aspekty činnosti znalce při určování hranic pozemků

Legal aspects of expert's activity in determining the boundary

Anotace: Náplní bakalářské práce je analýza činnost znalce v oboru zeměměřictví při určování hranic pozemků, včetně historického srovnání a srovnání s expertní činností při vytyčování hranic pozemků podle dnešních katastrálních předpisů. Dále obsahuje pojednání o důvodech vzniku sporů o průběh hranic pozemků, o zvláštních situacích, které při nich vznikají, např. duplicitní zápis vlastnictví a o právních prostředcích k odstraňování těchto sporů. Vyhodnocuje situaci na počátku platnosti nového občanského zákoníku a nových katastrálních předpisů s poukazem na předcházející právní úpravy. Zde jde zejména o opětovné oprávnění soudu určit hranici podle poslední pokojné držby nebo podle slušného uvážení.

Abstract: The subject matter of the bachelor's thesis is the analysis of expert's activities in the field of geodesy in determining land boundaries, includingthe historical comparison and the comparison with expert activities in marking out land boundaries according to current land registry regulations. It furthermore contains a treatise on the reasons of the origins of land boundary disputes; of special circumstances which arise because of them, e.g. a duplicate registration of land ownership; and of legal means for eliminating these disputes. The thesis evaluates the situation that existed at the beginning of the validity of the new civil code and new land registry regulations with reference to preceding legal arrangements. This chiefly concerns the repeated authorization of the court to determine the boundary according to the last quiet enjoyment or according to valuable consideration.

Klíčová slova: soudní znalec, znalecký posudek, zeměměřictví, katastr nemovitostí, určování hranic pozemků, vytýčení hranic pozemků, sporný pozemek, duplicitní zápis vlastnictví, expert witness, expert opinion, geodesy, land registry, determining land boundaries, marking out land boundaries, disputed land, duplicate registration of land ownership.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 13:56, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz