Ing. Ketevan Kartsydze

Master's thesis

Regionální politika v České republice a v Rakousku: komparativní analýza

Regional Policy in the Czech Republic and Austria: A Comparative Analysis
Abstract:
V současné době je v rámci Evropské unie kladen velký důraz na regionální politiku a její aplikaci mezi členskými státy. Podpora zaostalých regionů a zajištění rovného rozvoje je klíčovým aspektem socioekonomického růstu každého státu. Cílem této práce je analyzovat vývoj regionální politiky v České republice a v Rakousku a na základě vybraných kritérií porovnat uplatňování této politiky v obou zemích …more
Abstract:
Currently, within the European Union, great emphasis is placed on regional policy and its application between member states. Supporting underdeveloped regions and ensuring equal development is a key aspect of the socio-economic growth of any state. The aim of this work is to analyze the development of regional policy in the Czech Republic and in Austria and, based on selected criteria compare application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta