Bc. Gabriela Chytilová

Master's thesis

Posturální stabilita seniorů

Postural stability in the elderly
Abstract:
Tato práce se zabývá testováním úrovně posturální stability seniorů s cílem posouzení účinnosti tanečně-pohybové intervence na statickou stabilitu. Teorie pojednává o involučních změnách v procesu stárnutí a možných vlivech pohybové aktivity na posturální stabilitu. Výzkumná část je zacílena na měření statické rovnováhy experimentální a kontrolní skupiny pomocí posturografu a na následné vyhodnocení …more
Abstract:
This thesis is focused on postural stability testing in selected group of seniors. Aim of this work is to find out the influence of dance-exercise program on the static balance at stance in selected probands. Theoretical part is devoted to physiological changes in seniors, notion of postural stability and its factors. Experimental part is focused on examination of postural stability in seniors via …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2017
  • Supervisor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií