Bc. Václav Svoboda

Diplomová práce

Mezipodnikové srovnání podniků na základě výročních zpráv

Intercompany comparison of companies according to the annual reports
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je mezipodnikové srovnání výrobců osobních automobilů v České republice na základě výročních zpráv. Teoretická část diplomové práce popisuje zdroje dat, metody, ukazatele a souhrnné indexy finanční analýzy, postup srovnání jednotlivých společností na základě jednorozměrných a vícerozměrných metod. V teoretické části diplomové práce jsou tyto postupy aplikovány na jednotlivé …více
Abstract:
This thesis contains intercompany comparison of automobile manufacturers in the Czech Republic following the annual statements. The theoretical part of this thesis describes data sources, methods, indicators and total indexes of financial analysis, procedure of the intercompany comparison following one-dimensional and multidimensional methods. The practical part of this thesis are these procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Marek Cozl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní