Ing. Hana Mašková

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku jako podklad pro hodnocení finanční situace podniku

Financial analysis as a basis for assessment of financial situation of company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Budějovický Budvar, n. p. v průběhu posledních pěti let. Cílem práce je zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí ekonomických ukazatelů. V teoretické části bude popsána důležitost finanční analýzy a její cíle. Dále budou rozebrány metody finanční analýzy zejména horizontální a vertikální analýza, analýza absolutních a poměrových ukazatelů …více
Abstract:
This bachelor‘s thesis is focused on the financial analysis of Budweiser Budvar over the course of the last five years. The aim of this work is to assess the financial health of the company through the use of economic indicators. In the theoretical part, the importance of financial analysis and its aims will be discussed. In addition, the methods of financial analysis including horizontal and vertical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Ondřej Dedek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní