Erika Mrekajová

Bakalářská práce

Neplatnosť právnych úkonov

Invalidity of the legal acts
Abstract:
Annotation Mrekajová, Erika, Invalidity of legal acts [Bachelor thesis]. Banking Instiute of the university of Prague. Foreign University in Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law. Supervisor: JUDr. Marian Korytiak. Year of Defense: 2015. Number of pages: 40 Bachelor thesis is dealing the nullity of lefal action and its consequences. The work is divided into chapters …více
Abstract:
Anotácia Mrekajová, Erika, Neplatnosť právnych úkonov [Bakalárska práca]. Bankovní Instiut vysoká škola Praha. Zahraničná vysoká škola v Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Marián Korytiak. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 40 Bakalárska práca sa zaoberá neplatnosťou právnych úkonov a jej následkami. Práca je rozdelená do kapitol a viacerých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře