Zuzana Karamanová

Bakalářská práce

Právne vady právnych úkonov a ich následky

Legal defences of the acts and their consequences
Abstract:
Work deals with the legal defects of the acts and their consequences. The first chapter is devoted to the sharing of information with a focus on legal capacity. This section will analyze the requirements of legal acts, content, creation, types and kinds of acts. The second chapter points out the legal consequences of defective operation of law. This will address the defects causing invalidity of legal …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá právnymi vadami právnych úkonov a ich následkami. Prvá kapitola je venovaná na deľbu právnych skutočností so zameraním na právne úkony. V tejto časti bude analyzovať náležitosti právnych úkonov, obsah, vznik, typy a druhy právnych úkonov. Druhá kapitola poukáže na právne následky vadných právnych úkonov. Zaoberať sa tak bude vadami spôsobujúcimi neplatnosť právnych úkonov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře