Rudolf Korbel

Bachelor's thesis

Adaptace na vězeňské prostředí

Adaptation on Penitentiary Environment
Abstract:
Obsahem této bakalářské práce je popis základních metod, které napomáhají odsouzeným v adaptaci na vězeňské prostředí, ve kterém se ocitnou po odsouzení za spáchaný trestný čin. Tyto metody jsou zde podrobněji rozepsány, včetně odkazů na jednotlivé zákony.Jak vyplynulo ze zjištěných poznatků, současná legislativa maximálně podporuje rychlé přizpůsobení se novému prostředí, ve kterém se odsouzení ocitli …more
Abstract:
The content of this thesis is the description of basic methods which help convicted men to adapt to penitentiary environment in which they find themselves after commiting a crime. The methods are thoroughly described including reference to individual law. As it resulted from findings, the current legislation supports fast adaptability of those with prison sentence as much as possible. Every convicted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Šárka Palermová
  • Reader: Mgr. Lenka Kujevská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS