Eliška MAKOVCOVÁ

Bakalářská práce

Literární a čtenářské aktivity JVK v Českých Budějovicích (vlastní doporučené aktivity)

Literary and reading activities of the Research Library of South Bohemia in České Budějovice (own recommended activities)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá literárními a čtenářskými aktivitami, které realizuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. Před jejich popisem a analýzou je v teoretické části věnována pozornost roli knihoven pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže, následuje stručný popis historie JVK v Č. Budějovicích. Součástí praktické části jsou návrhy vlastních aktivit vhodných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with literary and reading activities, which is realized by the South Bohemian Science Library in České Budějovice. Prior to their description and analysis, in the theoretical part, attention is paid to the role of libraries for the development of readership and reading literacy in children and youth, followed by a brief description of the history of JVK in České Budějovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAKOVCOVÁ, Eliška. Literární a čtenářské aktivity JVK v Českých Budějovicích (vlastní doporučené aktivity). Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses azr7j3 azr7j3/2
27. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 3. 2018
Bulanova, L.
28. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.