Rudolf Korbel

Bakalářská práce

Adaptace na vězeňské prostředí

Adaptation on Penitentiary Environment
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je popis základních metod, které napomáhají odsouzeným v adaptaci na vězeňské prostředí, ve kterém se ocitnou po odsouzení za spáchaný trestný čin. Tyto metody jsou zde podrobněji rozepsány, včetně odkazů na jednotlivé zákony.Jak vyplynulo ze zjištěných poznatků, současná legislativa maximálně podporuje rychlé přizpůsobení se novému prostředí, ve kterém se odsouzení ocitli …více
Abstract:
The content of this thesis is the description of basic methods which help convicted men to adapt to penitentiary environment in which they find themselves after commiting a crime. The methods are thoroughly described including reference to individual law. As it resulted from findings, the current legislation supports fast adaptability of those with prison sentence as much as possible. Every convicted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Šárka Palermová
  • Oponent: Mgr. Lenka Kujevská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS