Bc. Martin Hodač

Diplomová práce

Hodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku

Evaluation of a subsidy effect on company development
Anotace:
Cílem diplomové práce „Hodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku“ je vyhodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku s důrazem na jeho hospodářské výsledky a návrh optimalizace řešení na základě zjištěných skutečností. V první části práce jsou za pomoci rešerše odborné literatury definovány stěžejní pojmy, které jsou v práci využívány, a metody, které bude autor používat v praktické části. Druhá část je …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Evaluation of a subsidy effect on company development” is to evaluate a subsidy effect on company development with an emphasis on its financial results and design optimization solutions based on the findings. In the first part are defined crucial concepts with using technical literature, which are used in the thesis and also methods, which will author use in the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta