Theses 

Hodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku – Bc. Martin Hodač

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Hodač

Diplomová práce

Hodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku

Evaluation of a subsidy effect on company development

Anotace: Cílem diplomové práce „Hodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku“ je vyhodnocení vlivu dotace na rozvoj podniku s důrazem na jeho hospodářské výsledky a návrh optimalizace řešení na základě zjištěných skutečností. V první části práce jsou za pomoci rešerše odborné literatury definovány stěžejní pojmy, které jsou v práci využívány, a metody, které bude autor používat v praktické části. Druhá část je věnována nalezení příčinných souvislostí mezi přijatou dotací a vývojem hospodářských výsledků v podniku Granit Holec, spol. s r.o. a jejich komparaci s konkurenty a odvětvím. Závěrem autor ověří stanovené hypotézy a zformuluje jejich výsledky.

Abstract: The goal of the submitted thesis: “Evaluation of a subsidy effect on company development” is to evaluate a subsidy effect on company development with an emphasis on its financial results and design optimization solutions based on the findings. In the first part are defined crucial concepts with using technical literature, which are used in the thesis and also methods, which will author use in the practical part. The second part is devoted to finding causality between received subsidy and the development of financial results in the company Granit Holec, Ltd. and its comparation with competitors and industry. In conclusion author expresses verification of the hypotheses, used methods and results.

Klíčová slova: dotace, konkurenceschopnost, výkonnost podniku, finanční ukazatelé, subsidy, competitiveness, company performance, financial indicators

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:20, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz