Mgr. Petr Hrdlička

Rigorózní práce

Vliv psychologického tréninku na změny motivace u adolescentů věnujících se brokové střelbě

Influence of Psychology Training on Motivation Changes of Adolescents Focusing on Shotgun Shooting
Anotace:
Práce se zabývá psychologickou analýzou osobnosti sportovce v brokové sportovní střelbě s využitím individuálního psychologického tréninku. Zaměřili jsme se na výkonovou motivaci, zejména na formování optimální aspirační úrovně pro sportovní výkon ve vybrané sportovní disciplíně. Pomocí psychologických testů jsme zjistili úroveň aktuálních aspirací a jejich kolísání s úspěšnou a neúspěšnou činností …více
Abstract:
The thesis deals with psychological analysis of the personality of a sportsman in sports pellet shooting using individual psychological training. We focused on the performance motivation, particularly on formation of the optimal aspiration level for sports performance in a selected sports discipline. By means of psychological testing we have ascertained the level of relevant aspirations and their fluctuation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., prof. RNDr. Oldřich Navrátil, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií