Bc. Martin Deutsch

Diplomová práce

Analýza existujících hostitelských systémů detekce průniku

Analysis of existing host-based intrusion detection systems
Anotace:
Tato práce se věnuje analýze možností detekce průniku na hostitelských systémech. Jsou zjištěny dostupné metody a jejich funkčnost je ověřena na programech OSSEC a Samhain. Na závěr je vytvořeno doporučení, jaké vlastnosti by měl hostitelský systém detekce průniku obsahovat.
Abstract:
This thesis is dedicated to the analysis of options for host intrusion detection systems. Available methods are identified and their functionality is verified with the OSSEC and Samhain programs. In conclusion, the recommendation which properties host intrusion detection system should contain is created.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Vít Bukač, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky