Bc. Daniel Hečko

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující cestovní ruch mezi Českou republikou a Ruskou federací

Factors Affecting Tourism between the Czech Republic and the Russian Federation
Anotace:
Tato práce pojednává o faktorech ovlivňujících cestovní ruch mezi Českou republikou a Ruskou federací, především zkoumá vztah České republiky jako příjezdové destinace a Ruské federace jako zdrojové země. Teoretická část je rozdělena do pěti kapitol, které popisují důležité pojmy z oblasti cestovního ruchu, historii cestovního ruchu, Českou republiku, Ruskou federaci a faktory, které ovlivňují cestovní …více
Abstract:
This thesis deals with the factors affecting tourism between the Czech Republic and the Russian Federation, primarily examining the connection between the Czech Republic as a destination for incoming tourism and the Russian Federation as its country of origin. The theoretical part is divided into five chapters which describe important concepts from the field of tourism, history of tourism, the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. et Mgr. Markéta Kropáčková, Mgr. Apollinarija Nazarčuková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta