Yasin Cagri Yigiter

Master's thesis

Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios

Financial Risk Management - Comparison of Value at Risk Methods on Stock Portfolios
Abstract:
Díky nejnovějšímu vývoji ve finančním sektoru a globalizaci je omezení portfoliových investic nejnižší v historii. Toto zlepšení přispívá k usnadnění převodu prostředků mezi zeměmi, což způsobuje vysokou rozmanitost a míru rizika. Tato situace se projevila například v nečekaných bankrotech významných mezinárodních finančních institucí, jako je například banka Barings Bank. V důsledku toho, mezinárodní …more
Abstract:
Recent developments in the financial sector and with the effects of globalization, restrictions on portfolio investments are in lowest in its history. These improvements help to facilitate fund transfer between countries, which causes high diversity and degree of risk. Also, this situation remarked itself in unexpected bankruptcies of major international financial institutions such as Barings Bank …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: Pavel Žamberský
  • Reader: Josef Taušer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69434

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities