PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

Doctoral thesis

Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody

Social inclusion of people after imprisonment
Anotácia:
Disertační práce se zabývá problematikou sociálního začleňování lidí propuštěných po vykonání nepodmíněného trestu odnětí svobody ve vybraném regionu České republiky. Za cíl si klade odpovědět na hlavní výzkumnou otázku v tomto znění: „Které charakteristiky institucionální podpory ve vybraném regionu České republiky a jak pomáhají a které a jak nepomáhají sociální inkluzi lidem po výkonu trestu odnětí …viac
Abstract:
The dissertation deals with the issue of social inclusion of people released after the execution of unconditional imprisonment in a selected region of the Czech Republic. The objective is to answer the main research question which is as follows: "What are the characteristics of the institutional support in the selected region of the Czech Republic and how they help and which and how they do not help …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedúci: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií