Bc. Miroslav Fous

Diplomová práce

Trestná činnost osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Criminal activity of persons in the exercise of imprisonment
Anotace:
V práci je řešena problematika trestné činnosti osob vykonávajících trest odnětí svobody v České republice. První část práce pojednává o cílech a poslání výkonu trestu odnětí svobody v České republice, dále pak pojednává o systému vězeňství a bezpečnosti při zajišťování výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce je objasnit a porovnat druhy trestných činů páchaných odsouzenými ve věznicích a jakou roli …více
Abstract:
The thesis addresses the issue of criminal activity personally serving a custodial sentence in the Czech Republic. The first part of the thesis deals with the goals and mission of imprisonment in the Czech Republic, then discusses the system of prison and security in ensuring the execution of imprisonment. The aim of the work is to clarify and compare the types of crimes committed in prisons and any …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Děkan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní