Bc. Jakub Doležel

Bachelor's thesis

Analýza přeshraniční veřejné dopravy v rámci IDS

Analysis cross-border public traffic in an integrated transport system
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu přeshraniční dopravy v jednotlivých krajích České republiky, kde je zaveden integrovaný dopravní systém. Dále jsou v práci uvedeny zákony a Evropská nařízení platná pro provozování autobusové a železniční dopravy. V práci je také navrhnuto autobusové spojení českého města Mikulov a rakouské obce Drasenhofen včetně výpočtů přibližných nákladů …more
Abstract:
This bachelor essay is specialized at an analysis of current stay of cross-border traffic in particular regions of Czech republic, where is held an integrated transport system. The essay specifies the law and directions of the european community, which are valid for operation of bus service and rail transport also. There is designed a connection of the czech town Mikulov and austrian village Drasenhofen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Doležel, Jakub. Analýza přeshraniční veřejné dopravy v rámci IDS. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems