Bc. Jakub Doležel

Bachelor's thesis

Analýza přeshraniční veřejné dopravy v rámci IDS

Analysis cross-border public traffic in an integrated transport system
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu současného stavu přeshraniční dopravy v jednotlivých krajích České republiky, kde je zaveden integrovaný dopravní systém. Dále jsou v práci uvedeny zákony a Evropská nařízení platná pro provozování autobusové a železniční dopravy. V práci je také navrhnuto autobusové spojení českého města Mikulov a rakouské obce Drasenhofen včetně výpočtů přibližných nákladů …viac
Abstract:
This bachelor essay is specialized at an analysis of current stay of cross-border traffic in particular regions of Czech republic, where is held an integrated transport system. The essay specifies the law and directions of the european community, which are valid for operation of bus service and rail transport also. There is designed a connection of the czech town Mikulov and austrian village Drasenhofen …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doležel, Jakub. Analýza přeshraniční veřejné dopravy v rámci IDS. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Technology and Control: Technology and Control of Transport Systems