Bc. Lucie Habánová

Master's thesis

Formy podpory nestátních neziskových organizací se zaměřením na testament fundraising (případová studie organizace fungující v České republice a ve Francii)

Forms of Funding the Non-Governmental Non-Profit Organizations with a focus on the Testament Fundraising (Case Study of Organization Operating in the Czech Republic and in France)
Abstract:
Tato práce se zabývá testament fundraisingem neboli dárcovstvím ze závěti v České republice a ve Francii. Teoretická část přináší charakteristiku nestátních neziskových organizací, fundraisingu, testament fundraisingu a dárcovství ze závěti za obě studované země. Praktická část je zpracována formou kvalitativního výzkumu za použití dostupných výročních zpráv vybraných nestátních neziskových organizací …more
Abstract:
This thesis deals with testament fundraising in the Czech Republic and France. The theoretical part presents characteristics of non-governmental non-profit organizations, fundraising, testament of fundraising and inheritance law for both countries studied. The practical part is elaborated in the form of qualitative research using available annual reports of selected non-governmental non-profit organizations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 2. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Jakub Pejcal
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta