Věra OPÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv internetu na občanskou společnost

Influence of the internet on civil society
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat míru vlivu internetu na českou občanskou společnost. Definována je občanská společnost ve více teoriích. Práce se věnuje historii občanské společnosti v českých zemích a následně samostatné České republice. Krátce je zmíněna občanská společnost v globálním měřítku. Dále se věnuje různým formám propagace neziskových organizací dříve, ale zejména v dnešní době internetu, …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the degree of influence of the Internet on the Czech civil society. Civil society is defined by multiple theories. The thesis deals with the history of civil society in Czech lands, and later in the independent Czech Republic. It also briefly mentions the civil society on a global scale. It furthermore looks into various forms of nonprofit organizations advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015
Zveřejnit od: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. phil. Nicole Horáková - Hirschlerová, M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OPÁLKOVÁ, Věra. Vliv internetu na občanskou společnost. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.1.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 1. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta