Jan Werner

Diplomová práce

Terorismus a globální občanská společnost

Terrorism and global civil society
Anotace:
Diplomová práce předkládá alternativu k tradičnímu výkladu terorismu v mezinárodních vztazích. Terorismus je interpretován skrze fukuyamovsko-hegelovské prizma thymu, jehož prostřednictvím je zasazen do rámce nenormativně vymezené globální občanské společnosti. Strategicko-takticky je pak současný terorismus ztotožněn s guerillou. Na těchto základech jsou vytyčeny nové primární i sekundární kategorie …více
Abstract:
The diploma thesis presents an alternative to the traditional representation of terrorism in the field of international relations. Terrorism is interpreted through the Fukuyamian-Hegelian prism of thymos, which allows it to be integrated into the framework of an anormatively defined global civil society. On a strategic-tactical level contemporary terrorism is identified with guerilla. On these foundations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2013
  • Vedoucí: Zuzana Lehmannová
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34484