Theses 

Intrcultural Communicative Competence in ELT – Monika Vačkářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika Vačkářová

Bakalářská práce

Intrcultural Communicative Competence in ELT

Intercultural Communicative Competence in ELT

Abstract: This bachelor paper primary concentrates on the concept of Intercultural Communicative Competence in accordance with English language teaching. This concept is being clarified mainly with help of theories and models of communicative competence and intercultural competence. This paper also tries to offer the use of ICC in practice. It does it not only by presenting possible approaches towards teaching ICC, but also through using available sources to create activities. These activities are then taught and consequently analyzed from the ICC point of view, which is the core of the practical part of this paper.

Abstract: Tato bakalářská práce se primárně zabývá konceptem Interkulturní komunikativní kompetence ve vztahu k výuce anglického jazyka. Tento koncept je objasněn především pomocí teorií a modelů týkajících se komunikativní kompetence a interkulturní kompetence. Práce se také snaží nabídnout využití konceptu IKK v praxi. Činí tak nejen popisem možných přístupů využitelných při zaměření ve výuce na koncept IKK, ale i představením dostupných zdrojů pro tvorbu aktivit. Aktivity jsou vyzkoušeny v praxi při výuce anglického jazyka a následovně postoupeny analýze z pohledu využití domén IKK.

Keywords: multikulturní, interkulturní, komunikativní kompetence, interkulturní kompetence, interkulturní komunikativní kompetence

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Klára Kostková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=20221 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Vačkářová, Monika. Intrcultural Communicative Competence in ELT. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:15, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz