Jana Pajerová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Obyvatelé a podnikatelské subjekty v obci ve vztahu k rozpočtu obce - obec Tvarožná

Anotace:
Absolventská práce se zabývá analýzou a porovnáním několika rozpočtů obce Tvarožná, kdy je posuzován vliv počtu občanů, potažmo obyvatel a podnikatelských subjektů, kteří mají sídlo firmy v obci primárně na příjmy do rozpočtu obce, ale také jejich vliv na výdaje rozpočtu. V průběhu práce bylo zjištěno, že výše příjmů je ovlivněna ještě jinými faktory, a to obzvláště celkovou rozlohou obce, počtem dětí …více
Abstract:
The thesis deals with an analysis and comparison of several budgets of the Tvarožná municipality, primarily assessing the impact of the number of citizens, residents and businesses that are based in the municipality on its income, but also their impact on budget expenses. In the course of the work, it was found that, on the one hand, the amount of income is influenced by other factors, especially the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021
Identifikátor: http://theses.cz/id/9vv2ab/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2021

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

vyšší odborný program / obor:
68-41-N / 03

Práce na příbuzné téma