Denisa Kalousová

Bachelor's thesis

Genderová segregace na trhu práce ČR v letech 1993 až 2018

Gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vývojem genderové segregace na trhu práce České republiky v letech 1993 až 2018. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se genderové segregace a klasifikací CZ-NACE a CZ-ISCO. Dále jsou zde využity poznatky behaviorální ekonomie, psychologie a sociologie, které slouží k analýze chování mužů a žen jakožto ekonomických subjektů. Praktická část detekuje možné …more
Abstract:
This bachelor thesis contemplates the evolution of gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018. The theoretical part presents the basic concepts concerning the gender segregation and CZ-NACE and CZ-ISCO classifications. Furthermore, knowledge of behavioral economics, psychology and sociology is used to analyse the behavior of men and women as economic entities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2021
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Richard Šmilňák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82100

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství